Vastutuse jagunemine

FRANTSIISIJA TAGAB
POE TÖÖTAMISE,
R‑KIOSK TUGITEENUSED

„R-Kiosk on meil ju selles mõttes oluline tugi, sest seal on tugiteenused, mis nende kaudu tulevad. Personaliteenus, raamatupidamisteenus, IT-alane tugi. Ja ka kaup, kaubavalik, tootegrupid. Kõik tulevad R-Kioskist.“

Kalle Aro, R-Kioski frantsiisivõtja

R‑KIOSK VASTUTAB:

 • arendab kontseptsiooni
 • korraldab teenindajate koolitused
 • toob kauba kohale
 • viib läbi inventuurid
 • tagab tehnilise valmisoleku
 • tagab IT ja tehnika korrashoiu
 • turundab meedias
 • töötab välja uued tooted
 • aitab maksta kaubandustegevusega seotud maksud
 • korraldab vajalikud load ja litsentsid
 • sõlmib üürilepingud
 • tegeleb raamatupidamisega
 • kindlustab mugavuspoe
 • pakub valveteenust

FRANTSIISIVÕTJA VASTUTAB:

 • hoolitseb meeskonna eest
 • tagab teenindajate koolitustel osalemise
 • tagab lahtioleku ja kassa töö
 • tagab hea maine (nii inimeste kui kaubamärgi)
 • tagab kindlustuse täisvastutuse, kui kahju põhjustab töötaja
 • müüb aktiivselt
 • teenib kasumit

R‑KIOSKI KULUD:

 • kaupluse üür
 • kaupluse renoveerimine
 • uute seadmete ost
 • seadmete remont
 • masinate liising
 • logistika
 • pangateenused
 • IT-tugi ja litsentsid
 • reklaami-, müügi- jm maksud
 • kampaaniad
 • kindlustus ja valveteenus

FRANTSIISIVÕTJA KULUD:

 • deposiit vastavalt poe suurusele
 • OÜ loomine 190€
 • kommunaalkulud
 • koristus- ja kontoritarbed
 • inventuurivahed ja mahakandmised
 • töötajate kulud: töötasud, tööriided, tervisetõendid jm.