Reeglid - R-kiosk Reeglid – R-kiosk

Kampaania R-Kioski äpis võidad alati” reeglid

KAMPAANIA

Kampaania R-Kioski äpis võidad alati” (ehk kampaania) kestab ajavahemikul 18.05.2020-31.07.2020 (k.a). Tarbijamängu korraldab R-Kiosk Estonia AS (registrikoodiga 10406134, Põikmäe 2, 76406, Tänassilma ehk korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil. Kõik R-Kioski äpi alla laadinud ja kasutajaks registreerinud kliendid saavad esimese kuuma joogi tasuta ja osalevad kahe iPhone 11 Pro loosimises.

OSALEMINE

Kampaanias osalemiseks tuleb alla laadida R-Kioski äpp ja registreerida end kasutajaks. Pärast registreerimist ilmub äpi menüüs “Tasuta kupongide” alla digitaalne kupong, mille ettenäitamisel ja kassas skannimisel saab klient lunastada tasuta kuuma joogi (nii Classic kui ka Grande suuruses). Kõik kliendid, kes end äpis kasutajateks registreerivad osalevad kahe iPhone 11 Pro loosis. Telefoniloosis lisahääle saamiseks on äpis võimalus sisestada sõbra telefoninumber. Kui sõber R-Kioski äpi alla laadib ja end registreerib, saab äppi soovitanud klient telefoniloosis lisahääle.

iPhone 11 Pro loosikampaanias võib osaleda iga Eesti Vabariigis alaliselt elav füüsiline isik, kes on vähemalt 13-aastane ja kes on nõuetekohaselt R-Kioski äpis registreerunud. Alaealised osalejad peavad lojaalsusprogrammis osalemiseks saama vanemate või eestkostja nõusoleku ning osalema nende järelevalve all. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust osaleda iPhone 11 Pro loosikampaanias.

Kampaanias osalemisega kinnitab tarbija, et tal on selleks õigus, ta on teovõimeline isik ja ta on tutvunud ning nõustub kampaania reeglitega. Alaealise puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui mängijal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega.

AUHIND

Kõigi kampaanias osalenute vahel loositakse välja kaks iPhone 11 Pro mobiiltelefoni. Loosimisel on kaks võitjat ning mõlemad võitjad saavad endale ühe telefoni.

Auhindu ei saa vahetada raha või teist liiki auhindade vastu. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

AUHINDADE LOOSIMINE

Auhinnad loositakse välja hiljemalt 05.08.2020.

Võitjatega võtab ühendust R-Kiosk Estonia AS esindaja hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast loosimist telefoni või e-maili teel.

Võitjaid teavitatakse sama telefoninumbri või e-maili aadressi kaudu, mille kampaanias osaleja äpi kasutajaks registreerimisel sisestas.

Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada võitjal isikut tõendav dokument.

Kui korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 21.08.2020 õnnestunud esitatud kontaktandmete vahendusel andmete täpsustamiseks ühendust saada, on korraldajal õigus auhinna võitmine tühistada ning auhinda mitte üle anda.

Kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele, on kampaanias osalenud reegleid rikkudes või ei täida kõiki reegleid, on korraldajal õigus osaleja kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle auhind üle andmata.

MUUD TINGIMUSED

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Reeglites sätestatud viisil kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja reeglitele, soovib vabatahtlikult kampaanias osaleda, nõustub korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

Kampaanias osaleja poolt reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta korraldaja selle eest, kui kampaanias osaleja jääb kõrvale auhinna loosimisest või kättesaamisest.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 14.09.2020 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.

Liitu uudis­kirjaga

[mc4wp_form id="645"]