3. mai on ülemaailmne pressivabaduse päev

3. mai on ülemaailmne pressivabaduse päev

R-Kiosk juhib koostöös Eesti Päevalehe ja Postimehega ülemaailmsel pressivabaduse päeval tähelepanu vaba meedia olulisusele. 

Üheskoos rõhutatakse ajakirjanike ja fotograafide töö olulisust, et asja- ja ajakohane info inimesteni jõuaks. Just seetõttu leiab pressivabaduse päeval Postimehest ning Eesti Päevalehe kaanelt austusavalduse ajakirjanikele, kes oma erapooletu ja tihti ohtliku panusega aitavad näha maailmas toimuvast tervikpilti. Ukrainas toimuv sõda on oma õuduses andnud ajakirjanike töö tähtsusele veelgi vahetuma ning sügavama sisu. Foto loob seejuures infole näo ning kinnitab sisu külluses uudiste tõesuse. 

Ajalugu 

Ülemaailmse pressivabaduse päeva kuulutas välja ÜRO Peaassamblee 1993. aasta detsembris. Pressivabaduse iga-aastaseks tähistamise kuupäevaks valiti 3. mai, mis on ajakirjandusvabaduse toetamise algatuste näol tegude päev. Samuti päev, mil hinnatakse maailmas ajakirjandusvabaduse olukorda, antakse eeskätt valitsustele selge noot nende kohustusest toetada õigust sõnavabadusele. Samal ajal õhutatakse selle päeva tähistamisega arutelu ka avalikkuse ning meediaprofessinaalide seas ja mälestatakse ajakirjanikke, kes oma tööd tehes on elu kaotanud. 

2022. aasta pressivabaduse päev maailmas 

Selle aasta peateema on “ajakirjandus digitaalse piiramise all”, mille raames juhitakse tähelepanu mõjule, mida avaldab digiajastu sõnavabadusele, ajakirjanike turvalisusele, teabele juurdepääsule ning privaatsusele. Mitmed riigid üle maailma tähistavad päeva erinevate arutelude, seminaride ja üleskutsetega, mida toetab rahvusvaheline dialoog. Seeläbi ühendatakse asjakohased sidusrühmad, nagu poliitikakujundajad, ajakirjanikud, meedia esindajad, aktivistid, küberjulgeolekujuhid ja õiguseksperdid. Eesmärk on uurida nimetatud teemasid ja töötada välja konkreetseid lahendusi, et tegeleda ohtudega, mida ajakirjandusvabadusele ja privaatsusele põhjustab suurenenud järelevalve.

Päev tõstab esile kolm põhivaldkonda:

  • Uudistemeedia majandusliku elujõulisuse tagamise viisid.
  • Mehhanismid Interneti-ettevõtete läbipaistvuses veendumiseks.
  • Meedia- ja infopädevuse suutlikkuse tugevdamise viisil, mis aitab inimestel tunnustada ja väärtustada ajakirjandust teabe kui avaliku hüve olulise osana.

Rohkem infot UNESCO lehelt.

Eesti Ajakirjanike Liit tähistab ülemaailmset pressivabaduse päeva hübriidaruteluga “Eetikaga kriisis” meediaeetikast, meediavabadusest ja ajakirjanike rollist kriisiajal. 

President Kersti Kaljulaid annab kell 11 virtuaalse ühiskonnaõpetuse tunni, kus arutleb koos Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutoviga teemal „Vaba sõna sõjas“. Lisainfot leiab Facebookist.

ET NÄEKSID TERVIKPILTI #pressivabadus

3. mail on pressivabaduse päeva puhul kõik ajakirjad ja ajalehed R-Kioski väikepoodides müügil -50% soodustusega. 

Trükimeedia tähtsusele ja mõjule inimeste elus juhime tähelepanu terve maikuu vältel – erinevad väljaanded kujundavad meie mõtteviisi, on hariduslikud ning meelelahutuslikud.