Ühispöördumine Eesti Vabariigi Valitsusele ja avalikkusele: Rohepöördeks on vaja tahet ja ühiskondlikku kokkulepet

Ühispöördumine Eesti Vabariigi Valitsusele ja avalikkusele: Rohepöördeks on vaja tahet ja ühiskondlikku kokkulepet

Oleme Rohetiigri eesvedamisel, koos mitmete teiste Eesti ettevõtetega, teinud avaliku pöördumise, mille eesmärk on teravalt juhtida tähelepanu Rohepöörde vajalikkusele täna siin ja praegu. 

Äärmuslikud ilmastikutingimused, elurikkuse kadu ja ressursside nappus mõjutavad meid kõiki – soost, vanusest, positsioonist ja sissetulekust hoolimata. See ei jäta mõjutamata ühtegi inimest, valdkonda ega sektorit. 

Viimaste aastate kriiside kõrval on kestlikkus jäänud tahaplaanile, kuigi peaks olema pikaajaliste otsuste ja tegevuste lähtepunkt. Kestlikkus peab olema prioriteet ka valitsusele, riigikogule, kõigile valitsusasutustele ja erakondadele, kes osalevad kevadistel valimistel. Rohepööre peab saama vajaliku tähelepanu ja rahastuse. Nii meie, kui kõik teised algatusega ühinenud ettevõtted on võtnud teadliku otsuse kohaneda globaalsete muutustega. Pühendume oma ettevõtete ja organisatsioonide kestlikule arengule iga päev, oleme sellesse investeerinud ja oleme valmis ka tulevikus investeerima. 

On üks Eesti riik, mille hea käekäigu, arengu ja looduse eest me kõik vastutame. Me peame tegema seda koos.

Loe täispikka pöördumist Rohetiigri lehelt